A slider megnyitásához kattintson ide!

Natura 2000 erdők támogatása

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió közösségi jelentőségű természetes élőhely-típusainak, a vadon élő állat- és növényfajoknak a védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul a kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.
Közzétéve: 2016. február 9. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdőkárok helyreállításának támogatása

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
Az erdőgazdálkodók a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciál és az erdőkárok helyreállításának érdekében igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, amennyiben a katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó káresemény következett be.
Közzétéve: 2016. január 28. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Fiatal erdők állománynevelésének támogatása

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
Amennyiben Ön olyan erdőgazdálkodó, aki az erdészeti beavatkozásokat úgy végzi el a gazdálkodásához tartozó erdőkben, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat, ezáltal Ön hozzájárul a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez, akkor ezzel a vissza nem térítendő támogatással a felmerült költségeit jelentősen csökkentheti.
Közzétéve: 2016. március 16. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdősítés támogatása

Erdősítés támogatása - EMELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK! (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések)
Erdősítés támogatásának igénybevételét javasoljuk Önnek, ha tulajdonosként, vagy jogszerű földhasználóként olyan földterülete van, amelynek mezőgazdasági vagy egyéb hasznosítása a gyengébb talajadottságok, az állandó vadkárosítás, vagy a nehéz megközelítés és művelés miatt nem gazdaságos. 
Közzétéve: 2019. október 15. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdészeti fafajok megőrzésének támogatása

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédjék és fenntartsák.

Közzétéve: 2016. november 8. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása

Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, fás legelők, fás kaszálók és mezővédő fásítások megvalósítása
A támogatás célja, hogy olyan mezőgazdasági-erdészeti élőhelyeket teremtsünk, amelyek segítenek a mikroklíma megőrzésében, a talajvédelemben, valamint hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A létesíthető mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják, míg a gyepgazdálkodással kombinált fásítások az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése miatt kiemelten fontosak.
Közzétéve: 2016. november 30. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdő-környezetvédelmi gazdálkodás támogatása

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés megvalósítása
Amennyiben Ön olyan erdőgazdálkodó, aki az erdőtervben foglalt fahasználatokat tudatosan környezetvédelmi gazdálkodási módszerekkel végzi el, ezáltal az erdőtípust, a fafaj-összetételt, illetve a fafajok adaptációs készségét megváltoztatja, akkor ezzel a – vissza nem térítendő – támogatással a felmerült költségeit jelentősen csökkentheti. 
Közzétéve: 2017. január 12. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Erdőszerkezet átalakításának támogatása

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
 A támogatás célja, hogy a meglévő erdők természetességi állapota javuljon, az idegenhonos cserje és fafajok visszaszoruljanak, az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége növekedjék, valamint az erdei élőhelyek változatossága gyarapodjon.
Közzétéve: 2017. január 23. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Egységes kérelem

Egységes kérelem
Minden évben április elejétől május 15-ig lehet benyújtani szankciómentesen az egységes - kifizetésre vonatkozó - kérelmet, május 16-a és június 9-e közötti benyújtás esetén pedig a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.
Közzétéve: 2017. április 12. ... tovább olvasáshoz kattintson!
 

Talajvédelmi rendeltetésű, Natura 2000-es erdő
Talajvédelmi rendeltetésű, Natura 2000-es erdő

Kíméletes közelítés
Kíméletes közelítés
Széchenyi 2020